Home ราชดำเนิน เสวนา เชิญร่วมทำข่าว ราชดำเนินเสวนา “รัฐบาลกับการแก้ปัญหาคนจน บทเรียนจากพีมูฟ” อาทิตย์ 19 พ.ค.56

เชิญร่วมทำข่าว ราชดำเนินเสวนา “รัฐบาลกับการแก้ปัญหาคนจน บทเรียนจากพีมูฟ” อาทิตย์ 19 พ.ค.56

อีเมล พิมพ์ PDF
AddThis Social Bookmark Button

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ  สถาบันอิศรา  มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

ขอเชิญสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์   วิทยุและโทรทัศน์   เข้าร่วมฟังการเสวนาในกิจกรรม

ราชดำเนินเสวนา

“รัฐบาลกับการแก้ปัญหาคนจน บทเรียนจากพีมูฟ”

วันอาทิตย์ที่  ๑๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ  ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓  อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วิทยากร


นายสุภรณ์  อัตถาวงศ์
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์

นายประยงค์  ดอกลำไย

ที่ปรึกษา ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

นายกฤษกร  ศิลารักษ์

ผู้ประสานงานขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

นางสุนี   ไชยรส

รองประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

ผู้ดำเนินรายการ

นางสาวจิตติมา  บ้านสร้าง

ที่ปรึกษาชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 3738 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists
public nudity porn