Home ราชดำเนิน เสวนา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จัดสัมมนา “ความสัมพันธ์สื่อมวลชนไทย-ลาว”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จัดสัมมนา “ความสัมพันธ์สื่อมวลชนไทย-ลาว”

อีเมล พิมพ์ PDF
AddThis Social Bookmark Button

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯร่วมกับสมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาว

จัดสัมมนา ความสัมพันธ์สื่อมวลชนไทย-ลาว

นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯร่วมกับสมาคมนักข่าวแห่งส.ป.ป. ลาว ได้จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์สื่อมวลชนไทย-ลาวขึ้นเพื่อเป็นกระชับความสัมพันธ์ของสื่อมวลชนทั้งสองประเทศ และเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างกันมาอย่างต่อเนื่องนั้น ในปีนี้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะสื่อมวลชนจาก สปป.ลาว นำโดยท่านสะหวันคอน ราดซะมนตรี รองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยวและนายกสมาคมนักข่าวแห่งส.ป.ป. ลาว พร้อมด้วยผู้แทนสื่อมวลชนจาก สปป.ลาวรวมจำนวน ๗ คน ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒ – วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน  ๒๕๕๙

โดยในระหว่างโครงการจะมีการจัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสื่อมวลชนไทย-ลาวในหัวข้อ ความสัมพันธ์สื่อมวลชนไทย-ลาว ในวันพุธที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องอิศรา อมันตกุลชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  จึงขอเชิญสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมสัมมนาและทำข่าวการสัมมนาตามวันและเวลาดังกล่าว

 

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 3296 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิก ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists
public nudity porn