ราชดำเนินสนทนา หัวข้อ "ประชามติ" อะไรทำได้-ไม่ได้ - ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.oo - ๑๒.oo น. (ผู้เข้าร่วมเชิญเฉพาะสื่อมวลชน)

พิมพ์
AddThis Social Bookmark Button

 

 

 

ฟังเสียง ราชดำเนินสนทนาได้ที่นี้

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

ราชดำเนินสนทนา หัวข้อ

"ประชามติ" อะไรทำได้-ไม่ได้

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.oo - ๑๒.oo น

ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล  ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย(ตรงข้ามวชิรพยาบาล  ถนนสามเสน)

 

พล.ร.อ. ชุมนุม อาจวงษ์ รองประธาน คณะกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพรบ.ออกเสียงประชามติร่างรธน.สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เสรี สุวรรณภานนท์ ประธาน กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง (สปท.)

สมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง

ไพโรจน์ พลเพชร นายกสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

 

ดำเนินรายการโดย   

มงคล บางประภา อุปนายกฝ่ายบริหารสมาคมนักข่าวฯ

(ผู้เข้าร่วมเชิญเฉพาะสื่อมวลชน)