Home ราชดำเนิน เสวนา ราชดำเนิน" จัดเสวนา ส่องประเด็นร้อนประชุมอาเซียน จับตา "ไทย" ชูความยั่งยืนภูมิภาค เชื่อมโยงไร้รอยต่อ 10 ประเทศ ด้าน "กวี" แนะไฮไลต์ปลายปี ลุ้นมหาอำนาจโลกมาพบกันที่ไทย

ราชดำเนิน" จัดเสวนา ส่องประเด็นร้อนประชุมอาเซียน จับตา "ไทย" ชูความยั่งยืนภูมิภาค เชื่อมโยงไร้รอยต่อ 10 ประเทศ ด้าน "กวี" แนะไฮไลต์ปลายปี ลุ้นมหาอำนาจโลกมาพบกันที่ไทย

อีเมล พิมพ์ PDF
AddThis Social Bookmark Button

ราชดำเนิน" จัดเสวนา ส่องประเด็นร้อนประชุมอาเซียน จับตา "ไทย" ชูความยั่งยืนภูมิภาค เชื่อมโยงไร้รอยต่อ 10 ประเทศ ด้าน "กวี" แนะไฮไลต์ปลายปี ลุ้นมหาอำนาจโลกมาพบกันที่ไทย

16 มิ.ย.62-ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัด "ราชดำเนินเสวนา" หัวข้อ “ส่องสาระ-ประเด็นร้อน ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34” โดยมีนายกวี จงกิจถาวร สื่อมวลชนอิสระอาวุโส ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาเซียน น.ส.อุศนา พีรานนท์ รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เป็นวิทยากรผู้บรรยาย

 

 

น.ส. อุศนา พีรานนท์ รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ในปีนี้เป็นวาระพิเศษที่ประเทศไทยได้เป็นประธานอาเซียนอีกครั้ง ภายหลังเคยเป็นประธานอาเซียนเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ก่อนจะส่งต่อให้ประเทศเวียดนามเป็นประธานอาเซียนในปีหน้า โดยหัวใจหลักของการเป็นประธานอาเซียนของไทยจะดำเนินการเรื่องความยั่งยืน ในหัวข้อ "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน" เพื่อวางรากฐานไว้คนอนาคตอีก 50 ปีข้างหน้า อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจ หรือความมั่นคงในชีวิต โดยมีโจทย์ให้ประชาชนที่เป็นศูนย์กลาง ซึ่งการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 ในวันที่ 22-23 มิ.ย. เป็นการประชุมเฉพาะผู้นำอาเซียน 10 ประเทศ ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ของอาเซียน อาทิ ภาคเยาวชน สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน เป็นต้น เพื่อหารือถึงประเด็นที่เป็นปัญหาของประเทศในอาเซียนเท่านั้น ส่วนการประชุมอีกครั้งในช่วงปลายปี 2562 จะให้ผู้นำอาเซียนมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆ ในหรือสหประชาชาติ

น.ส.อุศนา กล่าวต่อว่า สำหรับพิธีเปิดในวันที่ 23 มิ.ย. จะมีพิธีเปิดศูนย์จัดเก็บอุปกรณ์บรรเทาทุกข์ของอาเซียนที่ จ.ชัยนาท ซึ่งเป็นสถานที่เก็บอุปกรณ์ช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติในประเทศเพื่อนบ้านของไทย เพื่ ให้การส่งความช่วยเหลือทำได้รวดเร็ว จากเดิมศูนย์แห่งนี้อยู่ในจาร์กาต้า ประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี้ยังมีศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน อยู่ในพื้นที่กรมแพทย์หทารบก เพื่อเป็นหนึ่งในศูนย์ที่เป็นหนึ่งในกลไกที่มาจากกฎบัตรอาเซียน ส่วนประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้ มีหัวใจสำคัญต้องขับเคลื่อนโดยไมทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตามที่นายกรัฐมนตรีเคยประกาศไว้ โดยเฉพาะการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ อาทิ ความมั่นคงทางไซเบอร์ การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ การต่อต้านการค้าสัตว์ป่า การบริหารจัดการชายแดน ซึ่งประเทศไทยให้ความสำคัญเรื่องชายแดนอย่างมาก เพราะประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในภูมิภาค ดังนั้นจะทำอย่างไรให้การลงทุน หรือการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่เสรีมากขึ้น แต่ต้องไม่เกิดผลเสียกับประเทศไทย ไม่ให้กลุ่มอาชญากรข้ามชาติเข้ามาใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้

"เรื่องการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม เราเน้นว่าเป็นการเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ โดยมองตัวอย่างไปที่ จีน สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ซึ่งอาเซียนก็มีแผนงานหลักการเชื่อมโยงภูมิภาค 2025 เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม ดังนั้นจะทำอย่างไรให้ทุกกรอบเกื้อหนุนซึ่งกันและกันอย่างไร้รอยต่อ ให้ทุกอย่างเอื้อประโยชน์ในประเทศภูมิภาค เพื่อสุดท้ายจะหาข้อสรุปว่าจะหาประโยชน์ให้ประชาชนในอาเซียนอย่างไร โดยบรรยากาศครั้งนี้จะได้เห็นการดูแลสิ่งแวดล้อมในเรื่องต่างๆ ตั้งแต่การใช้กระดาษรีไซเคิล หรือการลดใช้ขวดพลาสติกในการประชุมครั้งนี้ และในปีนี้ใช้คำเรื่องความยั่งยืนเป็นโจทย์ให้ทุกประเทศยอมรับได้ เพราะครอบคลุมในหลายด้าน ที่ทุกฝ่ายจะร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้เกิดความยั่งยืนให้เชื่อมโยงทุกมิติ"น.ส.อุสนา กล่าว

 

 

ด้านนายกวี จงกิจถาวร สื่อมวลชนอิสระอาวุโส ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาเซียน กล่าวว่า สำหรับโลโก้ของการประชุมอาเซียนครั้งนี้ถือว่าดีที่สุดใน 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีการชื่นชมอย่างมากในการคิดธีมการใช้คำในการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยเตรียมตัวมา 2 ปีล่วงหน้าเพราะต้องแสดงฝีมืออย่างเต็มที่ โดย 5 เดือนที่ผ่านมามีการประชุมระดับสูงมาแล้ว 10 ครั้งในระดับอื่นๆ 120 ครั้ง เพื่อถกสารัตถะและวาระการประชุม โดยในวันที่ 22 มิ.ย.จะเป็นกาประชุมเต็มคณะร่วมกันในเวลา 1 ชั่วโมง ภายใต้แนวคิด "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน" โดยขอให้เข้าใจข้อมูลพื้นฐานของอาเซียนเพื่อไม่ให้รายงานข่าวผิดพลาด

"ส่วนในวันที่ 23 มิ.ย.เป็นการประชุมอย่างไม่เป็นทางการเป็นเวลา 2 ชั่วโมง โดยจะคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วแต่ผู้นำประเทศจะหยืบยกขึ้นมา โดยคาดว่าจะมีประเด็นที่อาจพูดถึง อาทิ ผลกระทบสงครามการค้าสหรัฐฯกับจีน ปฏิรูปองค์การค้าโลก แนวคิดอินโดแปซิฟิก สถานการณ์เกาหลีเหนือ ทะเลจีนใต้ หรือปัญหารัฐยะไข่ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อน นอกจากนี้จะมีจุดยืนร่วมกันเพื่อนำไปถกร่วมกับผู้นำเจรจาในกรอบอีเอเอส ในวันที่ 4 พ.ย. 2019"นายกวี กล่าว

นายกวี กล่าวด้วยว่า ขณะที่แนวคิดอาเซียนเรื่อง "อินโดแปซิฟิก" ที่เรียกว่า "กรอบความร่วมมืที่มีอาเซียนเป็นศูนย์กลาง" คือ อินเดียบวกแปซิฟิคเท่ากับอินโดแปซิฟิค ถ้าไม่รู้ที่มาที่ไปจะอธิบายไม่ได้ แต่ที่มีการพูดว่าอาเซียนไม่มีน้ำยา เป็นเรื่องพูดถูกแล้ว เพราะอาเซียนจะใส่ยาอะไรเข้าไปก็รับหมด เราไม่มีพิษสงแต่จะมีอำนาจมากที่สุด และไม่ศัตรูเลย ส่วนการประชุมอีกครั้งวันที่ 4 พ.ย.2562 จะต้องดูว่านายโดนัล ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน จะเดินทางมาร่วมประชุมด้วยหรือไม่ นอกจากนี้อาจจะได้เห็นการพบกันของทรัมป์และคิมจิงอึนครั้งที่ 3 อาจจะเกิดที่ประเทศไทยได้ ดังนั้นพวกเราต้องทำความเข้าใจและศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพราะข่าวเล็กๆ น้อยๆ ของอาเซียนสนุกมาก อาทิ เรื่องการเลือกโรงแรมที่พักของผู้นำแต่ละประเทศในการมาร่วมประชุมครั้งนี้

 

 

 

รับชมการถ่ายทอดย้อนหลังที่นี้

 

ขอเชิญเพื่อนสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมราชดำเนินเสวนา หัวข้อ

ส่องสาระ-ประเด็นร้อน ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๓๔”

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐น

ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วิทยากร

กวี จงกิจถาวร

สื่อมวลชนอิสระอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาเซียน

อุศนา พีรานนท์

รองอธิบดีกรมอาเซียน

ผู้ดำเนินรายการ กรชนก รักษาเสรี

รองบรรณาธิการข่าว หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 3616 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

public nudity porn