พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกปี 2553

นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก ประจำปี 2553 จำนวน 161 ทุน แบ่งเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาจำนวน 151 คน ทุนละ 4,000 บาท เป็นเงิน 604,000 บาท  และทุนการศึกษาต่อเนื่องซึ่งสนับสนุนโดยมูลนิธิซิเมนต์ไทยจำนวน 10 ทุน เมื่อเร็วๆนี้


ทุนการศึกษาต่อเนื่องซึ่งสนับสนุนโดยมูลนิธิซิเมนต์ไทยจำนวน 10 ทุน


ทุนส่งเสริมการศึกษาจำนวน 151 คน ทุนละ 4,000 บาท เป็นเงิน 604,000 บาท

 

กิจกรรมฐานฝึกทักษะ   ๔ ฐาน