เชิญชวนสื่อมวลชน – ทีมข่าวถ้ำหลวง ลงทะเบียนตรวจสุขภาพฟรี 4สิงหาคมนี้ (ขอความกรุณาเผยแพร่และเชิญชวนร่วมกิจกรรม)

 

เชิญชวนสื่อมวลชน - ทีมข่าวถ้ำหลวง ลงทะเบียนตรวจสุขภาพฟรี 4สิงหาคมนี้

นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขอเชิญเพื่อนพี่น้องสื่อมวลชน โดยเฉพาะทีมข่าวถ้ำหลวงทั้งผู้สื่อข่าว ช่างภาพ ผู้ช่วยช่างภาพและตำแหน่งอื่นๆ  ทั้งที่ลงพื้นที่รายงานข่าวที่ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย  และสื่อมวลชนทั่วๆไปทุกสื่อ ทุกแขนง ลงทะเบียนเพื่อตรวจสุขภาพและร่วมฟังการเสวนาหัวข้อ เสวนาถอดบทเรียนด้านสุขภาพจากการลงพื้นที่ทำข่าวกรณีถ้ำหลวง ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00-12.00 น. ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  

กิจกรรมในงานประกอบด้วยการตรวจสุขภาพ เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. ซึ่งจะมีการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง  วัดความดันโลหิต  ตรวจแรงบีบมือ กล้ามเนื้อแขน ขาและหลัง เจาะเลือดตรวจ เบาหวาน โรคเก๊าท์ การทำงานของตับ การทำงานของไต และไขมันในเส้นเลือด ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด  ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และ X Ray ปอด

ส่วนในเวลา 10.00 น. จะมีการแถลงข่าวความร่วมมือระหว่าง 5 องค์กรวิชาชีพสื่อกับแพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมควบคุมโรคและกรมสุขภาพจิต ในการดูแลสุขภาพสื่อมวลชน และเวลา 11.00 น. จะมีการเสวนาถอดบทเรียนสุขภาพจากการลงพื้นที่ทำข่าวกรณีถ้ำหลวง วิทยากรประกอบด้วยนายแพทย์สมัย ทองศิริถาวร รองอธิบดี กรมสุขภาพจิต  พลตรีวุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชองทัพ นายแพทย์โรม บัวทอง สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค  และพล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา  

โครงการนี้เป็นความร่วมมือขององค์กรวิชาชีพ 5 องค์กร ได้แก่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย และชมรมเพื่อเพื่อนช่างภาพ(For friends)  ร่วมกับแพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมควบคุมโรคและกรมสุขภาพจิต และนักเรียนหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 6 และมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์  จึงเรียนเชิญพี่น้องสื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมตรวจสุขภาพ โดยลงทะเบียนได้ที่ www.tja.or.th ในวันที่  1 สิงหาคม  2561 โดยหลังจากที่ท่านลงทะเบียนแล้ว สมาคมฯ จะได้ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ต่อไป


ลงทะเบียนออนไลน์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCZ3xAmYSZNyrzy_Sasg7wEb9idSly-wGC2I0ED4Sj_ypB2w/viewform?c=0&w=1

 

 

กำหนดการแถลงข่าวความร่วมมือ

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 - 12.30 น.

ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย ชมรมเพื่อเพื่อนช่างภาพ (For friends) ร่วมกับแพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมควบคุมโรคและกรมสุขภาพจิต  จัดแถลงข่าวความร่วมมือในการจัดทำโครงการตรวจสุขภาพให้สื่อมวลชน

07.00 น.           เจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพ

09.00 น.           ลงทะเบียน

 

09.30 น.

กล่าวต้อนรับ           นายเทพชัย หย่อง  นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

กล่าววัตถุประสงค์       ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภา

กล่าวเปิด                 นพ. เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

10.00 น.           ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

 

10.00 น.        เสวนา ถอดบทเรียนสุขภาพจากการลงพื้นที่ทำข่าวกรณีถ้ำหลวง

นายแพทย์สมัย ทองศิริถาวร         รองอธิบดี กรมสุขภาพจิต

นายแพทย์โรม บัวทอง                 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

พลตรีวุฒิไชย อิศระ                     ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช/แพทย์ใหญ่กองทัพภาคที่ 3

พลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพร     คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา

11.45 น.     จบการเสวนา

 

หมายเหตุ       ให้บริการรับตรวจสุขภาพกาย สุขภาพจิตและให้คำปรึกษาปัญหา

ให้บริการตรวจเลือดและวัดความดันฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

เครื่องดื่ม อาหารว่าง : Black Canyon อาหารกลางวัน : ลิ้มเล่าโหงว

สนับสนุนโดย นักศึกษาหลักสูตธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 6

และมูลนิธิ ปธพ.