คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจัดพิธีรับพระราชทานตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

 

 

(ภาพจากกรมประชาสัมพันธ์)คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจัดพิธีรับพระราชทานตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันนี้ (28 มีนาคม 2562) เวลา 15.00 น. พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมด้วยนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สื่อมวลชนและเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ 50 หน่วยงานเข้าร่วมพิธีรับมอบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์

พลเอกฉัตรชัย ได้กล่าวในพิธีรับมอบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 และให้ใช้ชื่องานเป็นภาษาไทยว่า “งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” ชื่อภาษาอังกฤษ “The Coronation of King Rama X” และกำหนดเขตการจัดงานตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 – 4 พฤษภาคม 2563 ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปรุงแบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ด้วยพระองค์เองและพระราชทานแบบตราสัญลักษณ์พร้อมความหมายเพื่อใช้เผยแพร่งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช2562และขอเชิญชวนร่วมกันประดับตราสัญลักษณ์พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตามอาคารบ้านเรือน ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2563

หลังจากพิธีรับพระราชทานตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่ามีการจัดโต๊ะหมู่ 2 รูปแบบ คือรูปแบบที่ 1 ตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อม เครื่องราชสักการะรูปแบบที่ 2 ติดตั้งตราสัญลักษณ์ภายในหน่วยงานอาคาร บ้านเรือน ซึ่งประชาชนสามารถดูแบบตัวอย่างได้ที่ https://phralan.in.thนอกจากนี้ ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคมนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.)จะเปิดจำหน่ายเข็มที่ระลึกและเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธี บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ให้ประชาชนทั่วไปเป็นปฐมฤกษ์รอบเดียว จำนวน 20,000 เข็ม ราคาเข็มละ 300 บาท ได้คนละ 2 เข็ม และเปิดจำหน่ายเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ฯ จำนวน 20,000 ตัว ราคาตัวละ 290 บาท ได้คนละ 2 ตัว โดยจะเปิดรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ณ กรมประชาสัมพันธ์ ถนนพระราม 6

นายสมพาศ กล่าวในตอนท้ายว่าเนื่องจากมีผู้สั่งจองเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ฯเข้ามาเป็นจำนวนมากและได้ครบตามจำนวนการผลิตเสื้อต้นแบบแล้วประกอบกับขณะนี้ มีหน่วยงานและร้านค้าที่ได้รับอนุญาตให้จัดทำเสื้อประดับตราสัญลักษณ์ฯ จำหน่ายอย่างแพร่หลายประชาชนสามารถหาซื้อได้สะดวก อีกทั้งเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ประชาชนสามารถสั่งจองเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ ผ่านที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศหรือสั่งจองผ่านระบบร้านค้าออนไลน์ของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เว็บไซต์ www.thailandpostmart.comได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไปโดยไม่จำกัดจำนวน

ทั้งนี้ในส่วนของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยมอบหมายให้ นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบตราสัญลักษณ์