รับสมัคร อาสาสมัครนักข่าว ร่วมทีมตรวจสอบข่าวปลอม กับ กองบก. TJA&Cofact

วันที่ 17 พ.ค. 64 นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย(TJA) เปิดเผยว่า หลังจากเมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2564 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมมือกับ “COFACT Thailand” หรือ ภาคีโคแฟคประเทศไทย ภายใต้ชื่อ TJA&Cofact ในการตั้งกองบรรณาธิการเฉพาะกิจ ที่ดึงนักข่าวมืออาชีพจากหลากหลายสายข่าว เข้ามาเป็น Fact-Checking ร่วมตรวจสอบ Fake news หรือ ข่าวลวง ข่าวปลอม หรือข้อมูลที่มีความสับสน ด้วยวิธีการทำข่าวอย่างนักข่าวมืออาชีพ 

จากผลการตรวจสอบข่าว ในรอบเกือบ 2 เดือนที่ผ่านมา พบว่ามีจำนวนของข้อมูลข่าวสารที่สร้างความสับสนในโซเชียลมีเดียจำนวนมาก จึงต้องการเปิดกว้างให้สื่อมวลชนจากสายข่าวต่างๆ ที่มีความหลากหลาย ร่วมเป็นอาสาสมัครในกองบก.เฉพาะกิจ เพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ Fake news ข่าวลวง ข่าวปลอม หรือข้อมูลที่มีความสับสน

จึงขอเชิญสื่อมวลชนสมัครเข้ามาเป็น อาสาสมัคร TJA&Cofact ด้วยการกรอกข้อมูล ลิงค์ด้านล่างนี้ภายใน 31 พ.ค. 64  หากท่านใดผ่านการคัดเลือกในเบื้องต้นจะแจ้งกลับไป เพื่อเข้ารับอบรมก่อนเข้าร่วมทีมกองบกเฉพาะกิจต่อไป

คลิ๊ก ลิงค์กรอกข้อมูล