ปิดอบรมอินโฟกราฟฟิก ส.นักข่าวฯขอบคุณ มทร.ธัญบุรี ช่วยอัพเกรดทักษะคนวงการสื่อ

ปิดอบรมอินโฟกราฟฟิก ส.นักข่าวฯขอบคุณ มทร.ธัญบุรี ช่วยอัพเกรดทักษะคนวงการสื่อ

 

นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฏาคม 2562 มีการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ” ณ ศูนย์นวัตกรรมเเละความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) RMUTT Innovation & Knowledge Center ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย ที่เปิดโอกาสให้บุคลากรในแวดวงสื่อมวลชนจำนวน 33 คน ทั้งสื่อมวลชนที่ยังทำงานอยู่ในวิชาชีพทั้งในพื้นที่กทม.และต่างจังหวัด อดีตสื่อมวลชนที่มีความจำเป็นต้องออกจากวิชาชีพแต่ยังมีหัวใจเป็นนักข่าว นักวิชาการฯ ได้เรียนรู้เทคนิคการทำอินโฟกราฟฟิก เพื่อเพิ่มทักษะนำไปต่อยอดประยุกต์ใช้ในการทำข่าว และประกอบอาชีพของตัวเองในอนาคต

 

“ในนามตัวแทนกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมนักข่าวฯ ต้องขอขอบคุณมทร.ธัญบุรี ที่กรุณาหยิบยื่นน้ำใจต่อวงการสื่อในสถานการณ์ที่อุตสาหกรรมสื่อได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยี ทำให้สื่อมวลชนได้รับผลกระทบจำนวนมาก ดังนั้นจึงต้องปรับตัวเรียนรู้ทักษะใหม่ๆให้ทันกับโลกแห่งการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆด้วย  ขอบคุณที่เอื้อเฟื้อบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ สถานที่และอุปกรณ์ที่มีความทันสมัย ในการอบรมทั้งหลักสูตรเอสเอ็มอี และอบรมอินโฟกราฟฟิก จนบรรลุเป้าหมายเป็นอย่างดี” นายจีรพงษ์ กล่าว

 

ด้านนายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการเเทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวตอนหนึ่งในการปิดการอบรมอินโฟกราฟฟิกว่า หากสมาคมนักข่าวฯ ต้องการให้มทร.ธัญบุรีจะช่วยดูแลวงการสื่อมวลชนอีกก็ยินดี เพราะสิ่งนี้เป็นปณิธานของมหาวิทยาลัยเราอยู่แล้วในการบริการด้านวิชาการให้กับสังคม

 

จากนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพร้อม ด้วยนายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรให้เเก่ผู้ที่อบรมการสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ ถัดจากนั้นเป็นการมอบรางวัลผลงานอินโฟกราฟฟิกจำนวน 5 รางวัล โดย รางวัลดีเด่น ได้แก่ นายวสวัตติ์ โอดทวี จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ นางสาวเปรมา ธนิศราพงศ์ จากบมจ.อสมท และนายกฤษฎาพงษ์ แววคล้ายหงษ์ จากตราดทีวี ส่วนรางวัลชมเชยได้แก่ นางสาวลิปิการ์ ชูกมล จาก Spring news และนางสาวชุมานันท์  วิเชียรศรี จาก Spring news

 

โดยในตอนท้ายผู้บริหารทั้ง 2 องค์กร วิทยากร ผู้เข้าอบรวม ได้ร่วมกันถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกโดยมี ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ธัญบุรี และนายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการสมาคมนักข่าวฯ และนางสาวเทียมใจ ทองเมือง ผู้จัดการสมาคมนักข่าวฯ ร่วมถ่ายภาพด้วย เป็นการปิดการอบรมอย่างสมบูรณ์แบบ