สมาคมนักข่าวฯ เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพนางประนอม หวังวิวัฒนา (คุณแม่ของนางสาวโสภิต หวังวิวัฒนา ผู้จัดการโครงการเรียนรู้เรื่องจีน ของสมาคมฯ)

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 62  นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพนางประนอม หวังวิวัฒนา (คุณแม่ของนางสาวโสภิต หวังวิวัฒนา ผู้จัดการโครงการเรียนรู้เรื่องจีน ของสมาคมฯ)  ณ ศาลา 1 วัดชลประทานรังสฤษดิ์