เปิดงานคนข่าวมาขายของ # 3

เปิดงานคนข่าวมาขายของ # 3
เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 62 ที่ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์  นายมงคล  บางประภา นายกสมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  นายอภิชาติ กมลธรรม  รองกรรมการผู้อำนวยการสายกฏหมาย บ. เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้แทนสมาคมสื่อที่ร่วมจัดงาน ทำพิธีเปิดงาน คนข่าวมาขายของ # 3 นอกจากนี้ยังมีดาราและพิธีกรช่องต่างๆมาร่วมในงานนี้ด้วย

 

 

เสื้อยืด "เพื่อนไม่ทิ้งกัน" ตัวละ 250 บ. ทุกไซส์ นำเงินสมทบเข้ากองทุนฯช่วยเหลือเพื่อนสื่อมวลชนที่เจ็บป่วย/บาดเจ็บ