งาน “สื่ออาวุโสสัมพันธ์” ณ วังรีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2562

นางผุสดี คีตวรนาฏ ประธานชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายศิลป์ฟ้า ตันศราวุธ ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมฯ นำคณะสื่อมวลชนอาวุโสพร้อมด้วยผู้ติดตามรวม 55 คน ออกเดินทางไปร่วมงาน "สื่ออาวุโสสัมพันธ์" ณ วังรีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2562