ภาพบรรยากาศ งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 4 มีนาคมที่ผ่านมา พิธีทำบุญประจำปี 2563(ที่พระอุโบสถ วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร) และที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ เป็นการประชุมใหญ่รายงานการจัดกิจกรรมปี 2562 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม  พิธีแสดงมุทิตาจิตนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคม และพิธีมอบรางวัล พิราบน้อย(หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ข่าวฝึกปฏิบัติ นิตยสารฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา)

สมาคมนักข่าวฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย  จัดให้บริการทางการแพทย์ บริการตรวจหู ตรวจตา  และบริการตรวจมวลสารร่างกาย ให้กับสื่อมวลชน และได้รับความอนุเคราะห์คัดกรองผู้เข้าร่วมงานโดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช