สมาคมนักข่าวฯ หารือ FM 100.5 เพิ่มความน่าสนใจ “รายการช่วยกันคิดทิศทางข่าว”

สมาคมนักข่าวฯ หารือ FM 100.5 เพิ่มความน่าสนใจ "รายการช่วยกันคิดทิศทางข่าว" วันที่ 3 สิงหาคม นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นำนักจัดรายการวิทยุช่วยกันคิด “ทิศทางข่าว” เข้าพบนายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักวิทยุ และนายประเสริฐ เลิศพงศ์พิรุฬห์ ผู้อำนวยการฝ่ายคลื่นวิทยุ FM 100.5 MHz. ณ คลื่นข่าววิทยุ FM 100.5 MCOT News Network เพื่อหารือ เรื่องแนวทางการเพิ่มความน่าสนใจให้กับรายการ ”รายการช่วยกันคิดทิศทางข่าว" เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยกับคลื่นข่าววิทยุ FM 100.5 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.00-12.00 รับชมสดที่ได้ Facebook live MCOT FM 100.5 หรือ news1005.mcot.net