ขยายเวลาส่งประกวดคลิปวิดีโอ ชิงเงินรางวัลรวม 24,000 บาท พร้อมโล่ หัวข้อ “ เสรีภาพบนความรับผิดชอบ” (3 พฤษภาคม วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก) จากเดิม 22 เมษายนเป็น 28 เมษายนนี้

 

วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกตรงกับวันที่ 3 พฤษภาคมของทุกปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และเครือข่ายส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในเอเชียอาคเนย์ (SEAPA) ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ในหัวข้อชื่อ “ เสรีภาพบนความรับผิดชอบ ”

รูปแบบการรณรงค์จะเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม การประกวดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับสื่อภายใต้หัวข้อ “ เสรีภาพบนความรับผิดชอบ” ความยาว 1 – 2 นาที ไม่จำกัดเพศ อายุ รายบุคคลหรือทีมงาน

ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 24,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

ส่งผลงานประกวดได้ที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เลขที่ 538 / 1 ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. 10300  หรือส่งมาที่อีเมล์ reporter@inet.co.th  ส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 16.00 น. เป็นวันสุดท้าย (ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องแจ้งชื่อนามสกุลและเบอร์ติดต่อหลังจากส่งแล้ว ให้โทรยืนยันได้ที่สมาคมนักข่าวฯ )

สามารถดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ www.tja.or.th  หรือ โทร. 02-668-9422