ขอเชิญสื่อมวลชนฟังปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ยุทธศาสตร์จีนยุคใหม่ ไทยต้องเตรียมพร้อมอย่างไร”

 

ขอเชิญสื่อมวลชนฟังปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ยุทธศาสตร์จีนยุคใหม่  ไทยต้องเตรียมพร้อมอย่างไร”


นายมงคล บางประภา อุปนายกฝ่ายบริหารและเลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แถลงว่า  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จะจัดการปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ยุทธศาสตร์จีนยุคใหม่  ไทยต้องเตรียมพร้อมอย่างไร” ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 12.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก  มีนายวิบูลย์  คูสกุล อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นวิทยากร และจะมีการเสวนาในหัวข้อเดียวกัน   
วิทยากรประกอบด้วย นายกวี จงกิจถาวร สื่อมวลชนอาวุโส นักวิจัยอาวุโส สถาบันความมั่นคงนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และ รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  การจัดปาฐกถาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตร “มองจีนยุคใหม่  ความท้าทายที่สื่อไทยต้องรู้” โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟัง

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑