สมาคมนักข่าวฯ ร่วมกับ สคบ. จัดบรรยายพิเศษ “สื่อมวลชนกับการคุ้มครองผู้บริโภค”

สมาคมนักข่าวฯ ร่วมกับ สคบ. จัดบรรยายพิเศษ “สื่อมวลชนกับการคุ้มครองผู้บริโภค”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จัดการบรรยายพิเศษ “สื่อมวลชนกับการคุ้มครองผู้บริโภค”  ในวันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒๐๐ น. ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  เนื้อหาการบรรยายประกอบด้วย ๑. โครงสร้าง ภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายที่ผู้บริโภคควรรู้ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก สคบ. ดังนี้ นายพิฆเนศ ต๊ะปวง  รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นายพัสกร ทัพมงคล ผู้อำนวยการส่วนบังคับคดี และนายณัชภัทร ขาวแก้ว  นิติกรชำนาญการ

 

สื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมฟังกรุณาลงทะเบียนที่ www.tja.or.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลิงค์ลงทะเบียน  https://forms.gle/8BJed16jVP2Kjx2L7

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

จัดการบรรยายพิเศษ “ 

สื่อมวลชนกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

วันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒๐๐ น. 

ณ ห้องอิศรา อมันตกุล สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

*********

๐๙.๐๐ น.  พิธีเปิด

- นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายมงคล บางประภา กล่าวต้อนรับ

- ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

นายจิติภัทร์ บุญสม  กล่าวรายงาน

- เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

พลตำรวจตรีประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ ประธานพิธีกล่าวเปิด

 

๐๙.๓๐ น.            การบรรยาย เรื่อง โครงสร้าง ภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภค

นายพิฆเนศ ต๊ะปวง

รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
นายพัสกร ทัพมงคล

ผู้อำนวยการส่วนบังคับคดี
นายณัชภัทร ขาวแก้ว

นิติกรชำนาญการ

 

๑๐.๔๕ น. s การบรรยาย เรื่อง กฎหมายที่ผู้บริโภคควรรู้

นายพิฆเนศ ต๊ะปวง

รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
นายพัสกร ทัพมงคล

ผู้อำนวยการส่วนบังคับคดี
นายณัชภัทร ขาวแก้ว

นิติกรชำนาญการ

 

๑๒.๐๐ น.             รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 

สำหรับสื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมฟัง ขอความกรุณาลงทะเบียนที่ www.tja.or,th