ธอส. จัดสัมมนา “สินเชื่อที่อยู่อาศัย” ให้สมาชิก ๓ สมาคมสื่อ

นายวัฒนะชัย ยะนินทร อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ได้รับการประสานงานจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ จะจัดสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจแก่สื่อมวลชนที่เป็นสมาชิกของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์ไทย เกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำปี 2567 จึงขอเชิญสมาชิกสมาคมเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าวในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องวิมานเมฆ ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ท่านใดสนใจเข้าร่วม กรุณาลงทะเบียนในลิงค์ด้านล่าง
https://forms.gle/CF47MMvYFyhy8BqY7

ทั้งนี้ ในงานจะมีเจ้าหน้าที่สินเชื่อของ ธอส. มาอำนวยความสะดวกรับเรื่องกู้ให้ด้วย