สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำข่าวเลือกตั้งสหรัฐอเมริกา”

(3 กรกฎาคม) ดร.อนุชา เจริญโพธิ์ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เปิดเผยว่า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำข่าวเลือกตั้งสหรัฐอเมริกา” เพื่อสร้างองค์ความรู้และเปิดมุมมองให้กับสื่อมวลชนไทยที่สนใจการทำข่าวเลือกตั้งสหรัฐอเมริกา ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ Best Western Chatuchak Hotel

กิจกรรมการอบรมฯประกอบด้วย

  • ปาฐกถาพิเศษ โดยผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
  • การเสวนาหัวข้อ “เลือกตั้งผู้นำสหรัฐ 2024 กับฉากทัศน์ต่อไปของไทยและโลก”
  • ผศ.ดร.ประพีร์ อภิชาติสกล อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อุปนายกสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทย
  • คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานคณะกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
  • คุณวรรษมน อุจจรินทร์ อนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ และอดีตผู้สื่อข่าว VOA
  • ดำเนินรายการโดย คุณวัชรินทร์ เศรษฐกุดั่น หัวหน้ากองข่าวต่างประเทศ ฝ่ายต่างประเทศ สำนักข่าวไทย อสมท. และอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ)
  • กิจกรรม Quiz ศัพท์เกี่ยวกับข่าวเลือกตั้ง และ Workshop การวางแผนการทำข่าวเลือกตั้งสหรัฐฯ

สำหรับสำหรับสื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมการอบรม (ไม่เสียค่าลงทะเบียน) สามารถสมัครได้ที่ลิงค์ด้านล่าง ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารวมการอบรมวันที่ 24 กรกฎาคม ทาง www.tja.or.th