หนังสือวันนักข่าว 5 มีนาคม 2566

เนื้อหา 68 ปี สมาคมนักข่าวฯ กับความท้าทายใหม่

บรรณาธิการ น.รินี เรืองหนู

เจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ปีพิมพ์ 2566

สามารถดาวโหลดเนื้อหา แบบ PDF ได้ที่นี้