e-6-6-38_ชาติไทย เมืองไทย แบบเรียน และอนุสาวรีย์ : ว่าด้วยวัฒนธรรมรัฐและรูปการจิตสำนึก

รหัส  e-6-6-38

ชื่อเรื่อง_ชาติไทย เมืองไทย แบบเรียน และอนุสาวรีย์ : ว่าด้วยวัฒนธรรมรัฐและรูปการจิตสำนึก

ชื่อผู้แต่ง นิธิ  เอียวศรีวงศ์

สำนักพิมพ์ มติชน

ปีพิมพ์  พศ. 2538