สื่อหนังสือพิมพ์มีอิทธิพลมากน้อยเพียงใดในการให้ข้อมูลฟุตบอลซึ่งทำให้ผู้ บริโภคตัดสินใจเล่นพนันฟุตบอล-นายปัญญา สุขเจริญ

เรื่อง :สื่อหนังสือพิมพ์มีอิทธิพลมากน้อยเพียงใดในการให้ข้อมูลฟุตบอลซึ่งทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจเล่นพนันฟุตบอล
ผู้ศึกษา :    นายปัญญา  สุขเจริญ
กรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์บรรยงค์  สุวรรณผ่อง
ปี :  2552

บทคัดย่อ


ปัจจุบันกีฬาฟุตบอลถือได้ว่าเป็นกีฬายอดนิยมที่มีผู้ชมมากที่สุดในโลก เนื่องจาก ทุกวันนี้กิจกรรมการชมการแข่งขันกีฬาเพื่อความบันเทิงขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางยิ่งมีเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารในยุคโลกไร้พรหมแดนมารองรับ ยิ่งทำให้กิจกรรมการกีฬาขยายตัวครอบคลุมไปทั้งโลก จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของมนุษยชาติ ก่อให้เกิดสินค้าและบริการในรูปแบบต่างๆ ส่งผลให้สร้างธุรกิจและอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมาก อุตสาหกรรมต่อเนื่องของการกีฬาเพื่อความบันเทิงอย่างหนึ่งก็คือ การพนัน การพนันที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาเป็นสิ่งที่มีมานานแล้ว ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นในยุคที่อุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อความบันเทิงได้รับ  ความนิยมอย่างแพร่หลาย  เนื่องจากการพนันและการกีฬามีพัฒนาการควบคู่กันมาตลอดจนถึงยุคปัจจุบัน  ทำให้การหลีกเลี่ยงหรือการห้ามปรามเป็นเรื่องที่ทำได้ค่อนข้างยาก

ดังนั้น ผู้ศึกษาคิดว่าควรจะศึกษาอิทธิพลของสื่อว่ามีอิทธิพลมากน้อยเพียงใดใน การให้ข้อมูลฟุตบอลซึ่งทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจเล่นพนันฟุตบอล  และนำผลการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เพื่อหามาตรการป้องกัน ปราบปราม ไม่ให้การเล่นพนันฟุตบอลพัฒนาเติบโตในสังคมวงกว้างกว่าในปัจจุบัน อีกทั้งวางแผนสกัดกั้นไม่ให้เกิดนักเล่นพนันหน้าใหม่  โดยเฉพาะเยาวชนของชาติ            

ผลจากการศึกษา  พบว่า  ส่วนใหญ่ยอมรับว่าหนังสือพิมพ์ที่มีคอลัมนิสต์คอยวิเคราะห์ข้อมูลมีผลต่อการตัดสินใจเล่นการพนันแต่ไม่มาก  เพราะข้อมูลต่าง ๆ จะส่งมาหลายด้าน  แต่สิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเล่นคือตัวเอง  และส่วนน้อยยอมรับว่าหนังสือพิมพ์ที่มีคอลัมนิสต์คอยวิเคราะห์ข้อมูลมีผลต่อการตัดสินใจเล่นการพนันมาก  เพราะ   คิดว่าคอลัมนิสต์มีความเชี่ยวชาญกว่า  เนื่องจากคลุกคลีกับวงการนี้มานาน  และเป็นอาชีพ  ถามว่าหากไม่มีคอลัมนิสต์คอยวิเคราะห์ข้อมูลในหนังสือพิมพ์  ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ก็เล่นการพนันฟุตบอล  เพราะปัจจุบันมีปัจจัยอื่น  เช่น  วิทยุ  โทรทัศน์  และอินเตอร์เนต  เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลในการเล่นพนันฟุตบอล

 

(ดาวโหลดไฟล์ต้นฉบับได้ที่นี้)