h-10-4-81_คู่มือการรายงานข่าว ICT 2nd Edition

รหัส  h-10-4-81

ชื่อเรื่อง_คู่มือการรายงานข่าว ICT 2nd Edition

เจ้าของ ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ

โรงพิมพ์  บ.แพท เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ปีพิมพ์  พศ. 2552