ฝ่ายสิทธิ์ฯ TJA ชวนสื่อเสนอข่าวหลากหลายทางเพศอย่างถูกต้อง ต้อนรับ ” Pride Month”

วันที่ 7 มิถุนายน ธีรนัย จารุวัสตร์ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า เนื่องด้วยองค์การด้านสิทธิทั่วโลกได้รณรงค์ให้เดือนมิถุนายนของทุกปี เป็นเดือน “Pride Month” หรือเดือนแห่งการสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจความหลากหลายทางเพศ 

ฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ จึงขอเชิญชวนให้เพื่อนๆสื่อมวลชนทุกสังกัดนำเอากิจกรรม Pride Month เป็นนิมิตหมายที่ดีในการรายงานข่าวเกี่ยวกับผู้มีความหลากหลายทางเพศอย่างมีความเข้าใจ ไม่ผลิตซ้ำอคติหรือการเหยียดหยาม ถูกต้องตามหลักจริยธรรมสื่อ ตลอดทั้งเดือนมิถุนายน และสามารถนำเอาประสบการณ์ที่เรียนรู้ ไปประยุกต์ใช้กับการรายงานข่าวตลอดทั้งปีได้ด้วย 

“ผมเชื่อว่าถ้าหากสื่อมวลชนพบว่าทำได้ตลอดทั้งเดือน Pride Month เราก็จะพบว่าการรายงานข่าวเกี่ยวกับผู้มีความหลากหลายทางเพศอย่างถูกต้อง ไม่ใช่เป็นเรื่องยากเหมือนที่เราเคยคิดกัน เราจะมีความมั่นใจในการยึดหลักมาตรฐานนี้ตลอดไปทั้งปี” ธีรนัยกล่าว  

“แต่ถ้าเราทำไม่ได้ เราก็ต้องมาพิจารณาตัวเองกันครับว่า มีปัญหาหรือสาเหตุใดที่เราทำไม่ได้ และจะแก้ไขอย่างไร สื่อมวลชนต้องมีคำตอบให้กับตัวเองและสังคม”  

นอกจากนี้ ธีรนัยแนะนำว่าสื่อมวลชนควรพยายามเสนอข่าว สกู๊ป และรายงานพิเศษที่มีเนื้อหาสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย ตลอดเดือน Pride Month ไม่ว่าจะเป็นประเด็นการผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียม ซึ่งจะเข้าสภาในวันพุธที่ 8 มิถุนายนนี้, ความรุนแรงหรือเหยียดหยามทางเพศ ซึ่งยังมีอยู่ในปัจจุบัน, ความเท่าเทียมด้านสิทธิและสวัสดิการของผู้มีความหลากหลายทางเพศ ฯลฯ

ทั้งนี้ สื่อมวลชนสามารถศึกษาแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการรายงานข่าวเกี่ยวกับผู้มีความหลากหลายทางเพศได้จากหลายหน่วยงานและองค์กรวิชาชีพ ตัวอย่างเช่น:

“แนวปฏิบัติฯ การเสนอข่าว ความคิดเห็น และภาพเกี่ยวกับผู้มีความหลากหลายทางเพศ พ.ศ. 2564” จัดทำโดย สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ 

www.prasscounail.or.th//regultion/6508

“คู่มือการปฏิบัติงานสื่อในการนำเสนอประเด็นความหลากหลายทางเพศ” จัดทำโดย มูลนิธิเครือข่าวเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

http://bcp.nbtc.go.th/uploads/items/attachments/109a0ca3bc27f3e96597370d5c8cf03d/_19ac1a493b878c0280ff7c47ce5b4e8a.pdf

ทั้งนี้ “การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ” ผ่านการผลักดันให้สื่อมวลชนเสนอข่าวสารอย่างเหมาะสมและเข้าใจเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ ความเสมอภาคทางเพศ และบทบาทของผู้หญิงในสังคม, ส่งเสริมให้สาขาอาชีพสื่อมวลชนเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิง ปราศจากวัฒนธรรมการเหยียดหยามหรือล่วงละเมิดทางเพศ, สนับสนุนให้ผู้หญิงและบุคคลหลากหลายทางเพศ มีบทบาทมากขึ้นในวงการสื่อมวลชน เป็นหนึ่งใน 4 ยุทธศาสตร์ประจำปี 2565 ของฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวฯ 

หากสื่อมวลชนมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำประการใด สามารถติดต่อมาได้ทางอีเมลล์ tjareporter@gmail.com โดยระบุในหัวข้ออีเมลล์ว่า “ฝ่ายสิทธิ์ TJA”