ฝ่ายสิทธิ์ TJA เรียกร้อง ‘เทศบาลนครตรัง’ เร่งตรวจสอบข่าวคุกคามสื่อในพื้นที่

วันที่ 24 ก.ค. 2565 นายธีรนัย จารุวัสตร์ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพฯ ได้รับรายงานกรณีผู้สื่อข่าวภูมิภาคของสำนักข่าวแห่งหนึ่ง ระบุว่าขณะที่ตนทำข่าวอุบัติเหตุในพื้นที่เทศบาลนครตรังเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2565 ตนได้ถูกสมาชิกเทศบาลรายหนึ่ง ใช้มือปัดกล้อง พูดจาข่มขู่และสั่งให้หยุดทำข่าว ห้ามบันทึกภาพ ก่อนจะเดินประกบตัวเพื่อให้ออกจากจุดเกิดเหตุ ตามที่ปรากฏในข่าว

ต่อมา ผู้สื่อข่าวที่ประสบเหตุได้ยื่นเรื่องร้องเรียนกับสภาเทศบาลนครตรัง เพื่อให้ตรวจสอบพฤติกรรมของสมาชิกเทศบาลดังกล่าว แต่ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2565 ผู้สื่อข่าวท่านนี้ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนว่า ไม่มีความคืบหน้าใดๆ ทั้งที่เวลาผ่านล่วงเลยมาถึง 20 วัน

ด้านนายธีรนัยแสดงความเห็นต่อกรณีดังกล่าวว่า ผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อมวลชนย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการเสนอข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น อันเป็นสิทธิที่คุ้มครองภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนั้น การคุกคามหรือกีดขวางการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตของสื่อมวลชนในทางใดๆก็ตามโดยไม่มีเหตุอันชอบธรรม ย่อมเป็นการริดรอนสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วย 

หากแหล่งข่าวที่ตกเป็นข่าว ไม่พอใจหรือกับไม่เห็นด้วยกับการรายงานของสื่อมวลชน ก็ย่อมมีสิทธิ์ให้ข่าวให้ข้อมูลข้อเท็จจริงในส่วนของตนกับสื่อมวลชนได้ แทนที่จะใช้กำลังหรือข่มขู่คุกคามสื่อมวลชน

ดังนั้น จึงขอเรียกร้องให้สภาเทศบาลนครตรัง เร่งตรวจสอบคำร้องเรียนของผู้สื่อข่าวในกรณีที่เกิดขึ้นโดยไม่ชักช้า และเปิดเผยผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งฝ่ายสิทธิเสรีภาพฯ จะมีหนังสือไปยังสภาเทศบาลนครตรังเพื่อทวงถามผลการตรวจสอบในกรณีดังกล่าวด้วยอีกทางหนึ่ง 

นายธีรนัยระบุว่า ตนขอให้กำลังใจกับเพื่อนๆสื่อมวลชนทั่วประเทศ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการนำเสนอข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน และขอย้ำเตือนกับทุกฝ่ายให้หลีกเลี่ยงพฤติกรรมคุกคามต่อผู้ปฏิบัติงานสื่อมวลชนทั้งทางตรงและทางอ้อมในทุกกรณี 

ทั้งนี้ ในปัจจุบันสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มีข้อตกลงร่วมกันกับสภาทนายความในพระบรมราชูปภัมภ์ เพื่อให้การช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ผู้ปฏิบัติงานในกรณีถูกคุกคามหรือฟ้องร้องจากการปฏิบัติหน้าที่ หากสื่อมวลชนท่านใดประสงค์ขอความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ผ่านฝ่ายสิทธิเสรีภาพฯ