ผู้แทนสมาคมนักข่าวฯ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตลาวประจำประเทศไทย

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติและที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประกอบด้วยนายปราเมศร์ เหล็กเพ็ชร์ ที่ปรึกษาสมาคมฯและอดีตนายกสมาคมฯ นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายธีรนัย จารุวัสตร์ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและกรรมการฝ่ายต่างประเทศสมาคมฯ เข้าพบนายคำพัน อั่นลาวัน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างสถานทูตและสื่อมวลชนไทย-ลาว ทั้งในด้านการฝึกอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ การแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนเพื่อกระชับความสัมพันธ์และการนำเสนอข่าวสารเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ เมื่อ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕