สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ ฯ แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกับสถานฑูต สหรัฐอเมริกา

24 กันยายน 2563  ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายมงคล บางประภา  นายกสมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯให้การต้อนรับ นางสาวนิโคล ฟ็อกซ์ โฆษกประจำสถานเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยคนใหม่ พร้อมด้วยคณะที่มาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นประเด็นบทบาทหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนและสถานการณ์ของสื่อไทย โดยนางสาวนิโคล ได้แสดงความห่วงสถานการณ์ข่าวสารในปัจจุบันที่ถูกบิดเบือนจากความจริงและอยากให้สื่อช่วยกันดูหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ในอนาคตอาจมีกิจกรรมและความร่วมมือระหว่างกัน