บรรยากาศ งาน 66 ปีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย