เกียฮั้วตงง้วน (ศิรินคร)

108 ถนนเสือป่า เขตป้อมปราบ กรุงเทพ ฯ 10100