หลังฉีดวัคซีน “แอสตร้าเซเนก้า” ทำไม “หนุ่มสาว” ถึงมีอาการมากกว่าผู้สูงอายุ

กระทรวงสาธารณสุข  เผย  อาการไข้ หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามตัวในกลุ่มคนวัยทำงาน หลังรับวัคซีนแอสตร้าฯ เป็นกลุ่มอาการปกติของวัคซีนแอสตร้าฯ ส่วนใหญ่ร้อยละ 99 หายดีภายใน 2-3 วัน รวมถึงร่างกายวัยหนุ่มสาว มีปฏิกิริยาตอบสนองที่ดีกว่าผู้สูงอายุในการสร้างภูมิคุ้มกัน 

มาดูฝั่ง นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ระบุว่า

ภาพรวมการฉีดวัคซีน ในช่วง 3 วันที่ผ่านมา  เมื่อมีการฉีดวัคซีนมากขึ้น ย่อมเกิดผลข้างเคียงมากขึ้นตามสัดส่วนที่ได้รับการฉีด  ซึ่งบางรายที่เกิดผลข้างเคียงนั้นก็จะต้องไปพิสูจน์ว่าเกิดจากวัคซีนหรือไม่

ขณะที่ กลุ่มวัยทำงาน เมื่อรับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า แล้ว มีอาการไม่พึ่งประสงค์ มากกว่า ผู้สูงอายุที่รับวัคซีน ทาง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า  จากการรายงาน มี ร้อยละ 30  ส่วนใหญ่มีอาการไข้ หนาวสั่น ชาตามตัว ถือเป็นกลุ่มอาการเดิม ของอาการไม่พึ่งประสงค์หลังรับวัคซีนแอสตร้าฯ ที่เคยออกมาประกาศก่อนหน้านี้ ไม่ใช่กลุ่มอาการใหม่  ส่วนใหญ่ กินยา อาการก็จะดีขึ้นภายใน 24-48 ชั่วโมง  รวมถึงในช่วงอายุ 30-40 ปีขึ้นไป อาจพบอาการลิ้มเลือดได้ 

ส่วนมีอาการหลังรับวัคซีน ทำให้ภูมิขึ้นง่ายนั้น ปลัดสธ. อธิบาย ว่า วัคซีนแอสตร้าฯ เป็นเทคโนโลยีใหม่  เมื่อฉีดเข้าร่างกาย  ร่างกายจะมีปฏิกิริยากับสารของวัคซีนที่ฉีดเข้าไป  เหมือนมีสิ่งแปลกปลอมเข้าร่างกาย   ซึ่งเป็นไปตามหลักการของการรับวัคซีนทั่วไป ซึ่งเป็นความซับซ้อนของร่างกาย    แต่ไม่ใช่ว่า คนมีอาการมาก ภูมิจะขึ้นเร็วกว่าคนที่ไม่มีอาการ ขณะคนที่ไม่มีอาการภูมิก็ขึ้นเหมือนกัน ซึ่งแล้วแต่บุคคล 

ทั้งนี้วัคซีนแอสตร้าฯ เข็มแรก จะมีภูมิขึ้นประมาณ ร้อยละ70-80 % ส่วนเข็ม2 ภูมิจะขึ้นประมาณ ร้อยละ10-20

ขณะที่นพ. สมศักดิ์  อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุถึง กรณีที่วัยหนุ่มสาว วัยทำงาน มีอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีด มาก หลังรับวัคซีนแสตร้าเซนาก้า เช่น มีไข้ หนาวสั่น ปวดตัว  ตัวชา   จากข้อมูลรายงาน  การสันนิษฐาน มีด้วยกัน 3 ปัจจัย 

คือ 1. เทคโนโลยีของวัคซีนที่ต่างกัน  เช่น ซิโนแวค ที่ทำมาจากเชื้อตาย ที่ผ่านมาก็พบว่ามีอาการไข้ แต่อาจจะไม่มาก ขณะที่วัคซีนแอสตร้าเซเนก้า เป็นเทคโนโลยีไวรัลเวคเตอร์  ซึ่ง อาจจะพบผลข้างเคียงได้มากกว่า   2 . ปฏิกิริยา คนอายุมาก อายุน้อย  เช่น กลุ่มคนวัยทำงาน หนุ่มสาว มีการตอบสนองที่ดีกว่ากลุ่มผู้สูงอายุ จึงทำให้ร่างกายสร้างคุ้มกันได้ดีกว่า  3.ปัจจัยเฉพาะบุคคล บางคนมีอาการแพ้ บางคนไม่มีอาการแพ้ 

ซึ่ง ต่างประเทศ ก็มีรายงานพบลักษณะอาการเดียวกันหลังรับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า 

หาก ลงทะเบียน หมอพร้อม จะมีติดตามอาการ ถ้ามีอาการผิดปกติสามารถสอบถามไปยังสถานที่ฉีด หรือหากมีอาการมากให้ไปยังสถานพยาบาลทันที 

ส่วนอาการตัวชา   ส่วนใหญ่เป็นอาการชั่วคราว แขนขาชา โดยซิโนแวค ก็พบอาการคล้ายกัน ซึ่งมีการตรวจอย่างละเอียด ไม่พบอาการผิดปกติเพิ่มเติม โดยหายเองภายใน2-3 วัน