ติดต่อเรา

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

(ที่ทำการชั่วคราว)
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น เลขที่ 511 ชั้น 7 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 (ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) โทร. 0-2668-9422

(อยู่ระหว่างก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า)
538/1 ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ถนนสามเสน
แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

tjareporter@gmail.com

02-668-9422

เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.30 น.

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 073-2-11315-3

ภ.พ.20-หมายเลขผู้เสียภาษี
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
0-9930-00133-52-8


แผนที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ (อยู่ระหว่างก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า)

ย้ายที่ทำการชั่วคราว สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ชั้น 7 ใน IKC RMUTT ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น

(สถานีรถไฟฟ้า MRT กำแพงเพชร ขึ้นที่ประตู 1) https://goo.gl/maps/us19K8NMcDY3FrcaA