สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับ CP ALL จัด Workshop สร้างอาชีพสำหรับสื่อมวลชน หลักสูตร“เมนูก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น”

นายวัฒนะชัย ยะนินทร อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯร่วมกับ CPALL ขอเชิญสมาชิกที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม สมัครเข้าอบรมสร้างอาชีพสำหรับสื่อมวลชนหลักสูตร “เมนูก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น” เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเสริมและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้

การอบรมจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ PIM Food Academy ถนนแจ้งวัฒนะ โดยอาจารย์เสาวกิจ ปรีเปรม เชฟผู้มีประสบการณ์การทำงานระดับมืออาชีพ อุปนายกสมาคมเชฟแห่งประเทศไทยคนแรก และเป็นผู้บริหารร้านอาหาร Chef’s Kitchen ให้เกียรติเป็นวิทยากร

สมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ที่สนใจต้องลงทะเบียนตามลิงค์ด้านล่าง ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 (ให้สิทธิ์มีผู้ติดตามได้ ๑ คน (คนในครอบครัว เพื่อนสนิท เพื่อนนอกวงการ ฯลฯ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมวันที่ 26 ตุลาคม หลังจากประกาศรายชื่อแล้วผู้สมัครต้องโอนเงินประกันให้สมาคมฯคนละ 500บาท โดยจะคืนให้ทันทีที่จบการอบรม

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม เฉพาะสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดสแล้วเท่านั้น และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมเวิร์คชอปในวันดังกล่าว