สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

25 พฤศจิกายน - นางสาวธนิตา อิสรา กรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ เป็นผู้แทนสมาคมฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 ณ วชิรปาร์ค โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินานัปการ