คณะนักข่าวสปป.ลาวผู้เข้าอบรม Training the Trainers เยี่ยมชม7-Eleven สาขาธารา พัทยา

เมื่อวันที่ 3 พย. 66 นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และคณะนักข่าวสปป.ลาวผู้เข้าอบรม Training the Trainers จำนวน 12 คน เยี่ยมชม7-Eleven สาขาธารา พัทยา ให้การต้อนรับโดย นางสาวรสกร ประกอบสุข รองผู้จัดการทั่วไป นางสาวสุภาพร  รักษ์สุวรรณา ผู้จัดการฝ่าย นางสาวประไพ  แก้วโสนด ผู้จัดการฝ่าย และนายชัยณัฐ ชุติมาทร วิศกรอาวุโส ฝ่าย construction management ระบบไฟฟ้าภายในร้านส่วนหนึ่งจะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ และมีจอแสดงผลข้อมูลการใช้ไฟฟ้า และเน้นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า รูปแบบตัวหน้าร้านเป็นรูปเรือ และประติมากรรมสมอเรืออยู่บริเวณลานหน้าร้าน