TJA จัดอบรม “พิราบน้อยรุ่น26′ เปิดกว้างนศ.ทุกสาขา เสริมทักษะคนข่าวมืออาชีพ

กรุงเทพมหานคร, วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 -  วันนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาที่กรุงเทพ เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ 26 ซึ่งมีระยะเวลา 3 วัน เพื่อเสริมศักยภาพและทักษะ และเตรียมความพร้อมนักข่าวในอนาคต สำหรับงานสื่อสารมวลชนที่มีพลวัตและการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

ด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันในการเสริมสร้างศักยภาพของนักข่าวในอนาคต สถานทูตสหรัฐฯ และสมาคมนักข่าวฯ ร่วมกันโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พิราบน้อย” ที่มีเนื้อหาที่เข้มข้นและครอบคลุมสำหรับนักศึกษาที่ต้องการประกอบอาชีพด้านสื่อสารมวลชน นักศึกษา 36 คนที่ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย 17 แห่งทั่วประเทศ จะได้มีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติงานทำข่าว และมีโอกาสพิเศษที่จะได้รับคำแนะนำจากนักข่าวรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ และสร้างความสัมพันธ์กับรุ่นพี่นักข่าวและเพื่อนๆ ที่เข้าร่วมอบรมด้วยกัน

มงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวฯ กล่าวว่า “เป็นความน่ายินดีที่การอบรมพิราบน้อยได้ดำเนินมาจนถึงรุ่นที่ 26  โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกและได้รับเกียรติจากท่านโฆษกสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยได้มาร่วมในการเปิดงาน  และได้มีโอกาสเห็นกระบวนการการจัดอบรม

การอบรมนักข่าวพิราบน้อยได้มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องและปรับเปลี่ยนตามสภาพสังคมและภูมิทัศน์ของสื่อมาโดยตลอด  จนถึงรุ่นปัจจุบันนี้ผู้เข้ารับการอบรมจึงไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะนักศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์หรือวารสารศาสตร์เหมือนในอดีต  แต่สอดรับกับกระแสความคิดที่มีการพูดกันว่าใครๆ ก็เป็นสื่อได้  เพราะมีช่องทางการส่งต่อข้อมูลข่าวสารผ่าน Social Media

การอบรมนี้ก็จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้สัมผัสกับความเป็นสื่อมวลชนอาชีพว่า นอกจากการส่งต่อข้อมูลข่าวสารแล้ว  สื่อมวลชนยังมีหลักของความรับผิดชอบต่อสังคม  จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรอบด้านแก่สังคมอีกด้วย”

คริส เฮลม์แคมป์ โฆษกสถานทูตสหรัฐฯ กล่าวว่า "ในสหรัฐอเมริกา เราเชื่อว่าสื่อสารมวลชนมีบทบาทสำคัญในระบอบประชาธิปไตย การรายงานที่ยุติธรรมและมีจริยธรรมช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องในเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขา นักข่าวจึงเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง พวกเขาเปิดเผยความจริง เป็นเสียงให้กับคนชายขอบ และมีความรับผิดชอบ”

กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างสถานทูตสหรัฐฯ และองค์กรสื่อมวลชนไทย เพื่อเสริมสร้างทักษะการรายงานข่าว ระบุและรับมือข้อมูลบิดเบือน และทำความเข้าใจหัวข้อเฉพาะทางต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเป็นองค์กรสื่อมวลชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และได้ดำเนินการเพื่อปกป้องสิทธิของผู้สื่อข่าว ตลอดจนสร้างศักยภาพด้านวารสารศาสตร์ให้แก่สมาชิกสมาคมมาเป็นระยะเวลานาน