สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ มอบทุนการศึกษาปีที่69 แก่บุตรธิดาสมาชิกจำนวน 68 ครอบครัว

“สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ” มอบทุนการศึกษาปีที่69 ให้ทุนส่งเสริมบุตร-ธิดานักข่าว 58 ทุน  ส่วน “มูลนิธิเอสซีจี” มอบทุนต่อเนื่องถึงป.ตรี 10 ทุน เป็นปีที่ 17  นายกสมาคมนักข่าวฯ ย้ำ สวัสดิการสมาชิก เป็น 1 ใน 3 พันธกิจ ที่มุ่งมั่นให้ความสำคัญ

                  เมื่อวันที่ 11 พ.ค.2567 ที่ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น เขตจตุจักร กรุงเทพฯ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิเอสซีจี และบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาประจำปี 2567 ให้แก่บุตรของสมาชิกสมาคมนักข่าวฯ ในปีนี้มีผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาจำนวน 58 คน ทุนละ 6,000 บาท และทุนต่อเนื่องสนับสนุนโดยมูลนิธิเอสซีจี 10 คน โดยมี นางสาว น.รินี เรืองหนู นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายวัฒนะชัย ยะนินทร อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ นางผุสดี คีตวรนาฏ อดีตนายกสมาคมฯ นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ อดีตนายกสมาคม นายมงคล บางประภา อดีตนายกสมาคมฯ ร่วมกับน.ส.สุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผจก.มูลนิธิเอสซีจี และ น.ส.นลินี เสยยงคะ ผจก.ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริหาร สมาคมฯ เป็นผู้มอบทุนในครั้งนี้

                        นางสาวน.รินี กล่าวว่า ตามที่ได้ประกาศนโยบายไว้ ณ วันที่รับตำแหน่งว่าจะทำตามพันธกิจ 3 เรื่องหลัก คือ การส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพสื่อมวลชน ดูแลสวัสดิการสมาชิก และพัฒนาส่งเสริมการทำงานอย่างมืออาชีพ และส่งเสริมองค์ความรู้ใหม่แก่สมาชิก ดังนั้นการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรธิดาสมาชิกวันนี้เป็น 1 ใน 3 พันธกิจ ที่มุ่งมั่นให้ความสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ 

                        ในปีนี้สมาคมฯ ได้พิจารณามอบทุนส่งเสริมการศึกษาให้กับบุตรธิดาสมาชิก 58 ทุน โดยได้เพิ่มทุนให้เป็นพิเศษจากทุนละ 5,000 บาท เป็นทุนละ 6,000 บาท เพื่อช่วยบรรเทาภาระทางด้านเศรษฐกิจให้กับสมาชิก และได้พิจารณาคัดเลือกบุตรธิดาสมาชิกเข้ารับทุนต่อเนื่องของมูลนิธิเอสซีจี 10 ทุน 

                        สำหรับทุนส่งเสริมการศึกษาเป็นทุนที่สมาคมฯ มอบให้กับบุตรธิดาสมาชิกมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี2498 ซึ่งเป็นปีแรกที่สมาคมฯ ก่อตั้ง นับจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 69 ปี  มีลูกหลานจบการศึกษาไปประกอบอาชีพในวงการต่างๆ รวมทั้งวงการสื่อมวลชน เป็นจำนวน ไม่ต่ำกว่าพันคน โดยงบประมาณในส่วนนี้สมาคมจัดสรรมาจากการทำกิจกรรม และจากการบริจาค ซึ่งผู้บริจาคที่สำคัญคือ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

                        ต่อมาในปี2551 มูลนิธิเอสซีจีก็ได้เห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษาได้เข้ามาร่วมสร้างโอกาสให้ของบรรดาลูกหลานสมาชิกสมาคมฯ จึงมอบทุนต่อเนื่องแบบให้เปล่าปีละ 10 ทุน สำหรับทุนการศึกษาต่อเนื่องนี้ก็เป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก และเยาวชนเข้าถึงระบบการศึกษาพื้นฐาน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยอย่างรอบด้าน จนปัจจุบันทำให้ได้เด็กคุณภาพจากการส่งเสริมของมูลนิธิเอสซีจีออกไปสู่สังคม ปีนี้เป็นปีที่ 17 

                        นางผุสดี กล่าวว่า สำหรับทุนส่งเสริมการศึกษาที่ดำเนินการต่อเนื่องมา 21 ปี โดยได้รับการสนับสนุนจากไทยยูเนี่ยน กรุ๊ปฯจากการริเริ่มของท่านไกรสร จันศิริ ประธานบริษัทฯ  ได้เห็นถึงความสำคัญการศึกษาจึงมอบทุนให้สมาคมฯ ปีละ 5 แสนบาท โดยไม่ออกชื่อผ่านสื่อมวลชนจนมาถึงวันนี้ และท่านไกรสร ก็มิได้ช่วยเหลือเฉพาะบุตรหลานของสมาชิกสมาคมนักข่าวฯเท่านั้น แต่ท่านยังสนับสนุนการศึกษาในทุกๆด้าน อาทิส่งเสริมการเรียนภาษาจีนให้เยาวชนที่สนใจดำเนินการมาต่อเนื่องเช่นกัน

                        นายประสงค์ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณมูลนิธิเอสซีจี และไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ที่ได้สนับสนุนการศึกษาแก่บุตรหลานสมาชิกสมาคมนักข่าวฯด้วยดีมาตลอดหลายสิบปี ทำให้หลายคนจบการศึกษาก้าวไปสู่อาชีพที่มั่นคง รวมถึงบางคนเข้ารับราชการครู หรือแพทย์ ประสบความสำเร็จในชีวิต ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้รุ่นน้องต่อไป แล้วหวังว่าคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวฯ จะมีโครงการสร้างสรรค์ดีๆ เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก และประโยชน์ต่อสาธารณะต่อไป เพราะเชื่อว่าจะมีผู้ให้การสนับสนุนกับโครงการดีๆ เหล่านี้แน่นอน

                        น.ส.นลินี กล่าวว่า ด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของผู้ก่อตั้งบริษัทไทยยูเนี่ยน คุณไกรสร จันศิริในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้คนชุมชนและสังคม พร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและโลกใบนี้เพื่อส่งมอบให้กับคนรุ่นออกไปตลอดระยะเวลา 21 ปีที่ทางบริษัทให้การสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับทางสมาคมมาโดยตลอดเพราะการศึกษาเป็นอีกสิ่งที่เราให้ความสำคัญ เพราะการศึกษาเป็นรากฐานของชีวิต เพราะการศึกษาสร้างให้เรามีความรู้มีทักษะสร้างประสบการณ์จนนำไปสู่วิชาชีพหรืออาชีพที่จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับตัวของน้องๆและครอบครัว

                        ปัจจุบันการศึกษามีหลากหลายรูปแบบอาจจะมาในรูปแบบของการเรียนเพื่อให้ได้มีความรู้หรืออาจจะมาในรูปแบบของการลงมือทำแล้วแต่การจะนำมาปรับใช้ เพียงขอให้ทุกคนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และอดทน สุดท้ายนี้ที่ฉันขอแสดงความยินดีกับน้องๆทั้ง 58 ครอบครัว ที่ได้รับทุนการศึกษาในวันนี้ และขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จอย่างที่หวังและตั้งใจ

                        น.ส.สุวิมล กล่าวว่า ต้องขอบคุณสมาคมนักข่าวฯ ที่ร่วมทำโครงการดีๆ ในการสร้างโอกาสให้บรรดาลูกหลานสมาชิกสมาคมนักข่าวฯ ในการจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจากมูลนิธิเอสซีจี มาเป็นเวลานานกว่า 17 ปี เพื่อการสร้างคนดีขึ้นมา และเราก็มีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีหน่วยงานอื่นเข้ามาร่วมกันช่วยเติมเต็มในการสร้างคนดี และเป็นต้นแบบให้เยาวชนได้รับทุนการศึกษาต่อไปเรื่อยๆ

                        ด้านนายอาชวิน เจริญโพธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่1 ม.ธรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับทุนจากมูลนิธิเอสซีจี กล่าวว่า ทุนการศึกษาที่ได้รับในครั้งนี้จะนำไปต่อยอดในการพัฒนาให้เกิดคุณภาพด้านการศึกษารอบด้าน และรู้สึกภาคภูมิใจที่คุณพ่อมีอาชีพเป็นนักข่าว ทำให้เป็นแรงบันดาลใจในการเรียนสาขาวารสารศาสตร์ เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของคุณพ่อต่อไป 

                        ขณะที่ น.ส.ภัทรารันต์ ส้มฉุน ครูประจำโรงเรียนสามพรานวิทยา จ.นครปฐม หนึ่งในผู้ที่เคยได้รับทุนมูลนิธิเอสซีจี กล่าวว่า ตนเองเป็นนักเรียนทุนมูลนิธิเอสซีจีรุ่นแรกๆ เริ่มต้นจากคุณพ่อทำงานเป็นนักข่าว นสพ.ไทยรัฐ ทำให้ได้รับโอกาสจากสมาคมนักข่าวฯ ร่วมกับมูลนิธิเอสซีจี จนได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่เรียน ม.ปลาย จนกระทั่งจบชั้นปริญญาตรี  สมัยนั้นรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากที่ได้รับทุน เพราะทางบ้านมีพี่น้องหลายคน และทุกคนก็อยู่ในวัยเรียน ทำให้เมื่อได้รับทุนต้องตั้งใจเรียนเต็มที่ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆ จนปัจจุบันได้รับบรรจุเป็นราชการครูที่โรงเรียนสามพรานวิทยา จ.นครปฐม สุดท้ายอยากขอขอบคุณสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และมูลนิธิเอสซีจี ที่ได้มอบโอกาสดีๆ ให้ได้รับการศึกษา และฝากบอกน้องๆ ทุกคนที่ได้รับโอกาสนี้จงพยายามรักษา และตั้งใจทำอย่างเต็มที่แล้วความสำเร็จจะอยู่ไม่ไกลแน่นอน

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม และของที่ระลึก สำหรับลูกหลานนักข่าว ประกอบด้วย  บริษัท ซีพีเอฟจำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด  บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  บริษัท บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด มูลนิธิปอเต็กตึ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  และไทยรัฐทีวี