ฝ่ายสิทธิฯ สมาคมนักข่าวประชุมคืบหน้าสื่อที่ได้รับบาดเจ็บในเหตุสลายม็อบ 18 พ.ย.2565

เมื่อวันที่ 5 ม.ค.2566 นายธีรนัย จารุวัสตร์ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประชุมหารือติดตามความคืบหน้าการดำเนินการเรียกร้องให้ สตช.ตรวจสอบกรณีสื่อมวลชนได้รับบาดเจ็บในเหตุสลายม็อบ 18 พ.ย.2565 รวมถึงการพิจารณากิจกรรมเสวนาถอดบทเรียนสลายม็อบ APEC (จัดร่วมกับศูนย์นิติศาสตร์ มธ.) นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาเปิดช่องทางการร้องเรียนการคุกคามสื่อผ่านทางเว็บไซต์สมาคมนักข่าวฯ และการพิจารณาเรื่องอื่นๆ