สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จัดราชดำเนินเสวนา “เลือก สว. กติกาใหม่ ใครได้ใครเสีย ?” วันที่ 9 พ.ค นี้

นายชำนาญ ไชยศร อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพสื่อมวลชน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า เนื่องจากสมาชิกวุฒิสภา (สว.) แต่งตั้งชุดพิเศษ 250 คน ใกล้จะหมดวาระในวันที่ 10 พ.ค.2567 นี้ ทำให้ต้องมีการเลือก สว.ชุดใหม่ 200 คน เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ต่อในฐานะสภาสูงตามบทหลักภายใต้รัฐธรรมนูญปี 2560 อันมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละห้าปี ด้วยวิธีการคัดเลือกแบบใหม่ “เลือกกันเอง” จากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกัน  ดังนั้น สว.ชุดนีจึงมิได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน  นับว่าเป็นวิธีการเลือก สว.แบบใหม่ และมีกติกาใหม่เกิดขึ้น 

.

ด้วยเหตุนี้ สมาคมนักข่าวฯจึงได้จัดกิจกรรมราชดำเนินเสวนา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในประเด็นต่างๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  ในหัวข้อ  "เลือก สว. กติกาใหม่ ใครได้ใครเสีย ?" ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30-12.00 น.  ณ ห้อง Meeting A ชั้น 7 ที่ทำการชั่วคราวสมาคมนักข่าวฯ  อาคารบางซื่อจังชั่น (ตึกแดง) ถนนกำแพงเพชร 2  .

.

วิทยากรประกอบด้วย  

ผศ.ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

นายรัชพงษ์ แจ่มจิรไชยกุล  เจ้าหน้าที่ ILAW และ

นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา  ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและ การมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา  

ดำเนินรายการโดย

นายชัยฤทธิ์  ยนเปี่ยม รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฎิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ ฯ

.

สื่อมวลชนที่สนใจร่วมฟัง ขอความกรุณาลงทะเบียนที่ลิงค์ ด้านล่าง 

https://forms.gle/kescnuDr8T9nzbNMA