TJAร่วมกับTIJเปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหัวข้อ “การรายงานข่าวเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction)”

🔈เปิดรับสมัคร! โครงการอบรมสื่อมวลชน หัวข้อ “การรายงานข่าวเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction)” จัดโดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) และ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (TJA)

📍กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 ม.ค. 2567 ณ ศักดิ์สยาม เลคไซต์ รีสอร์ท จังหวัดนนทบุรี

🔹🔺Highlight กิจกรรม! 🔺🔹

1️⃣ รับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็น

♦️Harm Reduction คืออะไร?
♦️พัฒนาการของกระบวนการทำ Harm Reduction ในพื้นที่ภาคเหนือ กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล เป็นอย่างไร?

โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรง ประกอบด้วย

▪️ผศ.ดร.นพ. อภินันท์ อร่ามรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
▪️คุณสุพจน์ ตั้งเสรีทรัพย์ ผู้จัดการกลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและ สังคม (APASS)
▪️คุณวีระพันธ์ งามมี ผู้อำนวยการมูลนิธิโอโซน

2️⃣ ลงพื้นที่ “ชุมชนกองขยะหนองแขม” พบปะพูดคุยกับเคสอดีตผู้ใช้ยาเสพติดที่ได้เข้าสู่กระบวนการ Harm Reduction จนปัจจุบันสามารถหาเลี้ยงชีพ มีรายได้หลายหมื่น และลดการใช้ยาเสพติดรุนแรงได้จริง
3️⃣ พูดคุยกับประธานชุมชน ผู้ผลักดันการนำแนวคิดการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดมาใช้จริงในชุมชน
4️⃣ 5 ทุน สำหรับผู้สนใจที่ผลิตผลงานเผยแพร่ผ่านสำนักข่าว/เพจ

🔸 ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่