j-12-1-32_คนข่าวเล่าตำนาน

j-12-1-32_คนข่าวเล่าตำนาน

เล่าโดย ไกรวัลย์ ชูจิตต์ เหยี่ยวข่าวอาชญากรรม ผู้บุกเบิกและร่วมก่อตั้งหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

สำนักพิมพ์หลักไทช่างพิมพ์

ปีพิมพ์ กุมภาพันธ์ 2548