งานดนตรีในสวน ครั้งที่ 3 พร้อมเข้าเยี่ยมชมความงามแห่งสถาปัตยกรรมอันประณีตบรรจงของอาคาร “วชิรานุสรณ์” ที่มีอายุนับ 120 ปี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมกับวงดุริยางค์กรุงเทพมหานคร สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมดนตรีในสวน ครั้งที่ 3 ที่จัดขึ้น ใน Vajira Park พื้นที่สวนสวยร่วมสมัย บริเวณหน้าอาคารวชิรานุสรณ์ (ตึกเหลือง) ซึ่งในอดีตเคยเป็น “บ้านหิมพานต์” หรือ “ป๊ากสามเสน”สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้คนระดับสูงในสมัยนั้น

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบริเวณบ้านหลังนี้ให้เป็นสถานพยาบาลเพื่อเป็นที่พึ่งพาของประชาชนในยามเจ็บไข้ได้ป่วย พร้อมให้ชื่อว่า “วชิรพยาบาล” โดยเสด็จทรงเปิดวชิรพยาบาลในวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2455 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จึงใช้พื้นที่ Vajira Park จัดกิจกรรมดนตรีในสวน

ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองศาสตราจารย์ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ที่มุ่งสร้างกรุงเทพมหานคร ให้เป็นพื้นที่แห่งดนตรีและศิลปะการแสดง เพื่อให้ทุกคนมีทางเลือกในการทำกิจกรรมนอกบ้าน รวมถึงศิลปินสาขาต่าง ๆ ได้มีพื้นที่แสดงผลงานของตนเอง

โดยภายในงานมีกิจกรรมวาดภาพโดยศิลปินและประมูลภาพภายในอาคารวชิรานุสรณ์ มีการแสดงดนตรี  โดยนักศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช การแสดงของวงดุริยางค์กรุงเทพมหานคร สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พร้อมศิลปินรับเชิญ อาทิ แอ๊ค โชคชัย หมู่มาก, ชินธ์ ภัทรภร แสงสำอางค์, เน็ท กานดา วิทยานุภาพยืนย และโน๊ต ศรัณย์ คุ้งบรรพต

โอกาสนี้ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชน ร่วมงานดนตรีในสวน ครั้งที่ 3 พร้อมเข้าเยี่ยมชมความงามแห่งสถาปัตยกรรมอันประณีตบรรจงของอาคาร “วชิรานุสรณ์” ที่มีอายุนับ 120 ปี ในวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.00 น.