ชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ประจำปี 2565-2567

นางผุสดี คีตวรนาถ ได้รับเลือกเป็นประธานชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ต่ออีกสมัยวาระ2ปี เมื่อวันที่ 29 ก.ย.2565 เวลา 11.00 น. ที่สมาคมนักข่าวฯถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. มีการประชุมชมรมฯเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ประจำปี 2565-2567 โดยนางผุุสดี คีตวรนารถ เป็นประธานชมรมฯอีกสมัย พร้อมคณะกรรมการได้แก่

นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ รองประธาน

นายสมาน สุดโต รองประธาน

นายบุตรดา ศรีเลิศชัย เลขานุการ

นายสวิช บำรุงสุข นายทะเบียน

นายมานะ โอภาส น.ส.บุญรัตน์ อภิชาตไตรสรณ์ และนายมงคลบางประภา (นายกสมาคมนักข่าวฯโดยตำแหน่ง เป็นกรรมการ ส่วนกรรมการอีก1ท่าน มอบให้ประธานฯไปทาบทามรวมคณะกรรมการจำนวน 9 คนจากนั้นที่ประชุมมีการปรึกษาหารือด้านบริหารและกิจกรมต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก โดยให้กรรมการนำมาเสนอเพื่อจัดทำแผนงาน ในการประชุมครั้งแรกวันที่ 20 ต.ค.2565 เวลา 11.00น. ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย