บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

คุณกนกพร รอดรุ่งเรือง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับและมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันโดยมี คุณมงคล บางประภา นายกสมาคมฯ คุณจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการสมาคมฯ และคุณอุษา มีชารี รองเลขาธิการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ ร่วมรับมอบ ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่