องค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่อยู่ในอาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย(ย้ายที่ทำการชั่วคราว