ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เรื่อง เวลาทำการ สมาคมฯ

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง เวลาทำการ สมาคมฯ

เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการสมาชิกและผู้ที่มาติดต่อสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงขอแจ้งปรับเปลี่ยนเวลาทำการสมาคมฯ จากเดิมเป็น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดทำการในวันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. โทรศัพท์ ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ โทรสาร.๐๒-๖๖๘-๗๕๐๕ อีเมล์ tjareporter@gmail.com ไลน์ไอดี ThaiJournalistsAsso.

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑