มูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารี มอบวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 เข็มกระตุ้นฉีดให้กับผู้สื่อข่าว

นายวัสยศ งามขำ อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แสดงความขอบคุณ รศ.นพ.นิยม ละออปักษิณ เลขาธิการมูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารี และคุณนงเยาว์ ตติยกวี กรรมการมูลนิธิฯ ที่ได้มอบวัคซีนโมเดอน่าป้องกันไวรัสโควิด-19 เข็มกระตุ้นฉีดให้กับผู้สื่อข่าวโดยโรงพยาบาลปิยะเวท จัดให้มีการฉีดวัคซีนขึ้นที่สถานีแอร์พอร์ทลิงค์มักกะสันวันนี้ (9 ม.ค.)