ปิดค่ายพิราบน้อยรุ่น 24 “จุฬา-มรภ.กาญฯ-มรภ.เชียงราย” คว้ารางวัลข่าว “แม่โจ้” รับรางวัลพิเศษ

วันที่ 8 – 30 มกราคม 2565 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่นที่ 24 โดยมีผู้เข้าอบรมที่เป็นนักศึกษาจาก 11 สถาบัน จำนวน 56 คน แบ่งเป็น 12 ทีม เข้าร่วมอบรม ผ่านระบบออนไลน์ซึ่งเป็นครั้งแรกของโครงการพิราบน้อยนับตั้งแต่เริ่มโครงการ

โดยในการอบรมออนไลน์เต็มรูปแบบเกือบ 1 เดือนเต็ม นักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆจากทีมวิทยากร สต๊าฟนักข่าวมืออาชีพที่เหมาะกับการนำไปใช้ได้จริงในสถานการณ์โควิดที่นักข่าวยังสามารถทำข่าวได้ อาทิ การวางแผนข่าว เทคนิคต่างๆ ตั้ง กองบรรณาธิการในการทำข่าว และผลิตผลงานข่าว

และเมื่อมีการผลิตผลงานข่าวออกมาที่รูปแบบทีวีและ นสพ./ออนไลน์ พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เน้นขยายประเด็นจากสถานการณ์โควิด ที่มีผลกระทบในพื้นที่ อาชีพ และวิถีความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างหลากหลายแง่มุม ซึ่งทีมวิทยากรได้ตรวจผลงานและมีมติลงคะแนนให้รางวัล ดังนี้

ข่าวยอดเยี่ยม รางวัลที่ 1 จากทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท

รางวัลที่ 2 จากทีมมหาวิทยาลัยราขภัฏกาญจนบุรี รับเงินรางวัล 3,000 บาท

รางวัลที่ 3 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับเงินรางวัล 2,000 บาท

รางวัลพิเศษ คือ รางวัลเปิดหน้า (ทีวี) ดีเด่น ได้แก่ นางสาวชนัญชิดา พงศ์ศุภะมงคล จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับเงินรางวัล 1,000 บาท

นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนยังได้รับใบประกาศนียบัตร เสื้อยืดที่ระลึกประจำค่าย ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตในการอบรม พร้อมกับสิทธิ์ในการแสดงความต้องในการฝึกงานสื่อสำนักข่าวต่างๆ โดยสมาคมนักข่าวจะออกหนังสือรับรองและประสานงานให้

ด้าน นางสาว น.รินี เรืองหนู อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวขอบคุณนักศึกษาผู้เข้าอบรมทุกคน อาจารย์ ทีมวิทยากร ทีมพี่เลี้ยง ทีมสบัสนุน รวมทั้งต้องขอขอบคุณการสนับสนุน จาก บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR , บริษัท วิริยะ ประกันภัยจำกัด (มหาชน) บริษัท ซิน คิมปานี จำกัด บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาขน) ที่สนับสนุนการอบรมในครั้งนี้