‘ทูตอิสราเอล’ เยือนสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ หารือความร่วมมือ-ให้ความรู้ด้านวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 นางออร์นา ซากิฟ เอกอัครราชทูตอิสราเอล พร้อมด้วยนายอาเรียล ไซด์มัน รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต เข้าพบปะหารือกับคณะผู้แทนสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย นายมงคล บางประภา นายกสมาคมฯ (ผ่านทางออนไลน์) และนายธีรนัย จารุวัสตร์ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน 

ในการพบปะกันครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน นายมงคลได้นำเสนอข้อมูลให้นางซากิฟทราบเกี่ยวกับภารกิจของสมาคมนักข่าวฯ การทำงานร่วมกันของ 6 องค์กรวิชาชีพสื่อ และสถานการณ์ทั่วไปในวงการสื่อมวลชนไทย ขณะที่นางซากิฟก็ได้แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับประเทศอิสราเอล โดยเฉพาะบทบาทของอิสราเอลในภูมิภาคและเวทีโลก ให้คณะผู้แทนสมาคมนักข่าวฯ ได้รับทราบ

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่า จะพิจารณาหาโอกาสทำความร่วมมือในด้านต่างๆ เพื่อให้สื่อมวลชนไทยได้รับข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศอิสราเอลในด้านต่างๆ ทั้งมิติความมั่นคง การเมืองระหว่างประเทศ วัฒนธรรม และนวัตรกรรม-เทคโนโลยี

ทั้งนี้ ทูตอิสราเอลและนายกสมาคมฯ เห็นตรงกันว่าควรจะมีโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมอิสราเอลสำหรับสื่อมวลชนไทย เนื่องจากว่าอิสราเอลเป็นชาติที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น ดนตรี ศิลปะ อาหาร ภาษา และประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะวัฒนธรรมอาหารอิสราเอล เป็นที่สนใจอย่างกว้างขวางในประเทศไทย ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงกันว่าจะหารือเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดโครงการดังกล่าวในโอกาสต่อไป