สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ดึงผู้แทน ‘ยูเอ็น’ ปาฐกถาพิเศษ งานวันนักข่าว 2566

วันที่ 12 ม.ค. 2566 นายธีรนัย จารุวัสตร์ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ กล่าวว่า ขณะนี้สมาคมนักข่าวฯกำลังเดินหน้าเตรียมจัดงานปาฐกถาพิเศษและเสวนา “TJA Talk” เนื่องในโอกาส “วันนักข่าว 2566” ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มีนาคมของทุกปี และยังเป็นวันครบรอบ 68 ปีของสมาคมนักข่าวฯ โดยงาน TJA Talk มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อระดมทุนสำหรับทำกิจกรรมของสมาคมนักข่าวฯตลอดปี กระชับความสัมพันธ์ระหว่างวงการสื่อมวลชนกับตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ และประกาศรางวัลข่าวและภาพดีเด่น “อิศรา อมันตกุล” ประจำปีที่ 2565 

สำหรับกิจกรรม TJA Talk ในปีนี้ จะมีขึ้นภายใต้ธีมงาน “การพัฒนาที่ยั่งยืนกับทางรอดประเทศไทย” และสมาคมนักข่าวฯได้รับเกียรติจากคุณ กีต้า ซับบระวาล (Gita Sabharwal) ผู้แทนสหประชาชาติประจำประเทศไทย เป็นวิทยากรกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อดังกล่าว ตามด้วยช่วงงานเสวนา “พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน” ซึ่งจะมีวิทยากรจากบริษัทและหน่วยงานผู้มีบทบาทด้านอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดที่สำคัญ ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการประสานงาน และสมาคมนักข่าวฯจะแจ้งรายละเอียดอย่างเป็นทางการในโอกาสถัดไป 

นายธีรนัยกล่าวด้วยว่า องค์การสหประชาชาติเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สำคัญ ผ่านยุทธศาสตร์ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ “SDG” รวมทั้งหมด 17 ข้อ ซึ่งเป็นเป้าหมายร่วมกันที่ประชาคมโลกต้องช่วยกันบรรลุให้เกิดขึ้น รวมถึงประเทศไทยด้วย 

“สมาคมนักข่าวฯ จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สหประชาชาติให้เกียรติส่งผู้แทนมาแสดงปาฐกถาในงาน TJA Talk ของปีนี้ เพราะสื่อมวลชนก็เป็นสถาบันหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ดังที่สหประชาชาติได้บัญญัติไว้ใน SDG ข้อที่ 16 ว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนต้องพิทักษ์ไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพของสื่อ และความปลอดภัยของสื่อมวลชนด้วย” นายธีรนัยกล่าว 

สำหรับ กีต้า ซับบระวาล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนสหประชาชาติประจำประเทศไทย (Resident Coordinator’s Office) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ปี 2563 มีหน้าที่ประสานงานและดูแลหน่วยงานต่างๆของสหประชาชาติกว่า 21 องค์กรในประเทศไทย เพื่อให้ปฏิบัติงานสอดคล้องกับภารกิจของสหประชาชาติ และผลักดันการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยในด้านต่างๆ

กีต้า ซับบระวาล มีประสบการณ์ด้านการพัฒนากว่า 30 ปีในหลายประเทศ อาทิ มัลดีฟส์ อินเดีย เวียดนาม ฯลฯ และเคยดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาด้านการสร้างสันติภาพและการพัฒนาสำหรับสหประชาชาติในประเทศศรีลังกาเป็นเวลาเกือบ 7 ปี

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน TJA Talk และสนับสนุนกิจกรรมระดมทุนของสมาคมนักข่าวฯ สามารถติดต่อซื้อบัตรเข้างาน (รวมรับประทานมื้อกลางวัน) และสอบถามเกี่ยวกับช่องทางการสนับสนุนการจัดงาน ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 026689422 (วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น.) หรืออีเมลล์ tjareporter@gmail.com 

 กำหนดการปาฐกถาพิเศษ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี (TJA 68th Anniversary Talk)

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่  5  มีนาคม 2566  เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ โรงแรมเดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ

10.00 น.        พิธีกรกล่าวต้อนรับ

            ...........วิดีทัศน์ประวัติ ผลงานของสมาคมฯ

.......................นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

.......................-  กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน 

                        - ความสำคัญของวันนักข่าวและรางวัลอิศรา อมันตกุล

10.30 น.        ปาฐกถาพิเศษ “การพัฒนาที่ยั่งยืนกับทางรอดประเทศไทย

                  ....."Sustainable development and the future of Thailand"

.......................By Gita Sabharwal, the UN Resident Coordinator for Thailand

10.50 น.        เสวนา “พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน”

11.30 น.        พิธีมอบรางวัลผลการประกวดข่าว

.......................1. รางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

.......................2. รางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยมของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

.......................3. รางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทภาพข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยมของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

.......................4. รางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทภาพข่าวยอดเยี่ยมของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

.......................5. รางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าวยอดเยี่ยม  ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

12.00 น.        แนะนำคณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ ชุดใหม่ 

                  (บริการอาหารกลางวันแบบ Chinese Lunch Set )