มอบใบประกาศนักข่าวไทย  จบหลักสูตรภาษาจีนขั้นสูง

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 นายมงคล  บางประภา  นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ร่วมกับ นายนายเชว่ เสี่ยวหัว (Que Xiaohua) ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ เป็นผู้มอบใบประกาศอบรมหลักสูตภาษาจีนชั้นสูงสำหรับผู้สื่อข่าวไทยจำนวน 12 คน  ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กับ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ  โดยพิธีจัดขึ้นที่ร้านอาหารจีน   "เฉาเซียง"  โรงแรมเดอะทราเวลเลอร์

โดยมีนายพินิจ  จารุสมบัติ อดีตรองนายกฯ  และนายกสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์  เป็นผู้ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว  และมีผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทย นายหวัง เวินเตา (Mr.Wang Wentao) หัวหน้ากลุ่มสารนิเทศ และ นายเฉิน ยู่ปิง  (Mr.Chen Youbing) เลขานุการที่สาม  นส. จ้าวซิน (Ms.Zhao Xin) รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ  นายหลิน เหว่ย  (Lin Wei)  ประธานสมาคมบริหารการค้าและอุตสาหกรรมไทย-จีน เจ้าของร้านอาหารเฉาเซียงร่วมเป็นสักขีพยาน

หลังจากพิธีมอบใบประกาศ  ผู้แทนทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นถึงความสำคัญในการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ในกลุ่มสื่อมวลชนไทย  ซึ่งเชื่อว่าในอนาคตจะเป็นประโยชน์ที่สำคัญยิ่ง ต่อการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร  เทคโนโลยี  และการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน  และยินดีให้การสนับสนุนหลักสูตรนี้ต่อไป